Tulekul on AMI 3–6 vanuserühma Montessori juhendaja koolitus!

Montessori pedagoogika on imeline ja kaasaegne lähenemine, mis arvestab iga lapse arengut ning toetab tema loomulikku huvi õppimise ja maailma avastamise vastu. Montessori juhendaja oskab last tema arenguteel toetada, annab talle võtmed maailma ning aitab lapsel kasvada iseseisvaks, ennastjuhtivaks ja -usaldavaks inimeseks. Juhendajakoolitus koosneb teoorialoengutest ja praktilisest õppest. Lisaks loengutele ja ettevalmistatud keskkonnas vahendiesitluste harjutamisele tuleb läbida ka kaheksa nädalat praktikat koolieelsetes lasteasutustes. Õppevahendite esitlemine ja nendega töötamine moodustavad suure osa koolitusest, mistõttu toimub koolitus Eestis kontaktõppena.

AJAKAVA 2024-2025

Juhendajakoolitus toimub moodulitena 14 kuu jooksul, moodulite ajal toimub kontaktõpe Eesti Montessori Instituudis ning moodulite vahepeal tuleb sooritada vaatlus- ja õpetamispraktika.
Koolituspäevad on mooduli ajal tööpäevadel (E–R), samuti tuleb arvestada sellega, et praktikat saab sooritada ainult tööpäevadel.
Koolituspäevadel on kontaktõpe järgnevalt: E kell 13.00-19.30; T-R kell 9.00-15.30.

Moodul 1 26.02–15.03.2024 (3 nädalat)
Moodul 2 01.04–26.04.2024 (4 nädalat)
Moodul 3 12.08–06.09.2024 (4 nädalat)
Moodul 4 14.10–08.11.2024 (4 nädalat)
Moodul 5 24.02–28.03.2025 (5 nädalat)

KOOLITAJA

Marja-Leena Tyrväinen on AMI 3–6 vanuserühma juhendajate koolitaja alates aastast 2001, ta on läbi viinud hulgaliselt juhendajakoolitusi, assistendikursusi ning täiendkoolitusi Soomes, Rootsis ja Šveitsis ning olnud kaaskoolitaja näiteks Hiinas, Taanis ja Rumeenias.

Marja-Leena teeb alates 2021. aastast koostööd Eesti Montessori Instituudiga ning tema käe all on õppinud paljud Montessori juhendajad, kes Eestis töötavad.

Marja-Leenal on 30-aastane lasteaiarühmas töötamise kogemus. Ta on hariduselt alushariduse pedagoog ning tal on täiskasvanute koolitaja kvalifikatsioon. Tal on oma ettevõte Suomen Montessori-Koulutus tmi, mis korraldab AMI 3–6 juhendajakoolitust Soomes.

Juhendajakoolitus, Eesti Montessori Instituut

KOOLITUSE SISU
600 tundi teooriat ja praktilist õpet Montessori õppevahenditega
– Montessori pedagoogika: filosoofia ja ajalugu
– Montessori meetod: õppevahendite käsitlemine igapäevaelu, meeltevahendite, emakeele, matemaatika ja kultuuri ainealades
90 tundi vaatluspraktikat ja 80120 tundi juhendamispraktikat Montessori 3–6 rühmas
300 tundi iseseisvat tööd: albumite koostamine (iga aineala jaoks koostatakse album vahendiesitluste detailsete kirjeldustega), õppevahendite valmistamine (nt sõnavarakaardid jms), referaatide koostamine, kirjanduse lugemine
Eksamid toimuvad viimase mooduli jooksul: sooritada tuleb kaks kirjalikku ja üks suuline eksam.

Eesti Montessori instituudi koolitusruumid

TOIMUMISKOHT

Juhendajakoolitus toimub Tallinnas, Eesti Montessori instituudi ruumides, mis on kohandatud just vastavalt 36 vanuserühma õppe läbiviimiseks. Kohapeal on olemas väike loenguruum koos kööginurgaga ning õppevahenditega sisustatud ettevalmistatud keskkond praktiliseks õppeks. Koolituskeskus asub aadressil Värvi 5, Tallinn.

PRAKTIKA SOORITAMINE

90 tundi vaatluspraktikat ja 80120 tundi juhendamispraktikat tuleb sooritada Montessori 3–6 rühmas, kus töötab AMI 3–6 diplomiga juhendaja. Praktika võib toimuda nii Eestis kui ka välismaal.

Eesti Montessori instituudi koolitusruumid
KOHUSTUSLIKU KIRJANDUSE LOETELU

Ingliskeelseid raamatuid saab tellida ühistellimusega enne koolituse algust. Osalejal peab olema valmisolek raamatute lugemiseks võõrkeeles.
Maria Montessori raamatud:
“The Absorbent mind”
“The Secret of Childhood”
“The Discovery of the Child”
“The Formation of Man”
“To Educate the Human Potential”
“Advanced Montessori Method – Vol 1”
“Citizen of the World”
“The 1946 London Lectures”
Mario M. Montessori: “Education for Human Development”

KOOLITUSE HIND: 9200 eurot moodulite kaupa makstes, 9975 eurot igakuise maksena tasudes
Kohtade arv piiratud!

Koolituse eest on võimalik tasuda osamaksetena järgnevalt:
Registreerimistasu kõigile: 1200 eurot (pärast registreerimist väljastame arve)

Tasumine igakuise maksena (perioodil 01.2024-03.2025) – kokku 15 osamakset, igakuise makse suurus on 585 eurot.
Kokku koolituse kulu:
9975 eurot (1200 eurot registreerimistasu + 8775 eurot kuumaksetena).

Tasumine moodulitena:

 1. mooduli lõpus 1600 eurot
 2. mooduli lõpus 1600 eurot
 3. mooduli lõpus 1600 eurot
 4. mooduli lõpus 1600 eurot
 5. mooduli lõpus 1600 eurot
  Kokku koolituse kulu: 9200 eurot (1200 eurot registreerimistasu + 8000 eurot moodulitena makstes).

Osalustasu ei sisalda reisi- ja majutuskulusid, kohustusliku kirjanduse raamatuid ja muid kulusid seoses õppevahenditega.

MAKSMISE INFO
pärast registreerimisdokumentide kättesaamist väljastame arve registreerimistasule summas 1200 eurot; järgmiste osamaksete tähtajad vastavalt valitud maksegraafikule.

KOOLITUSE KEEL
 • loengud toimuvad inglise keeles eestikeelse järeltõlkega;
 • koolituse ajal lugemiseks mõeldud kohustuslik kirjandus on ingliskeelne, kui on soov lugeda mõnes teises võõrkeeles (nt vene, saksa), siis tuleb enne otsida võimalus selles keeles raamatute hankimiseks;
 • kirjalikud tööd (referaadid, albumid) on võimalik esitada nii inglise kui ka eesti keeles;
 • praktika sooritamine on võimalik nii eesti kui ka võõrkeeles, selle kohta info täpsemalt koolituse käigus;
 • kirjalikud ja suulised eksamid on võimalik sooritada inglise keeles ning vajadusel eesti keeles (tõlgi abiga).
REGISTREERIMISE NÕUDED

Koolitusel osalemiseks on vajalik inglise või eesti keele oskus heal tasemel, võimekus lugeda iseseisvalt võõrkeelseid tekste. Osalejalt eeldatakse positiivset suhtumist, õpimotivatsiooni ning võimekust akadeemiliselt kõrgel tasemel koolitus läbida. Eelistatult on osalejal omandatud või omandamisel kõrgharidus. Samuti on oluline tahe positiivselt ja koostöiselt suhelda koolitaja, kaasõpilaste ja korraldajatega. Koolitusel osalemisel tuleb arvestada ajamahuka kontaktõppega, mis ei võimalda töötada täiskohaga või nõuab töötajalt/tööandjalt väga suurt paindlikkust tööaja kujundamisel. Registreerimiseks tuleb täita avaldus, esitada allkirjastatud dokumendid ning tasuda arve alusel koolituse registreerimistasu.

KORRALDAJA EESTIS

Eesti Montessori Instituut
Jaanika Müürsepp, info@mariamontessori.ee, telefon +372 50 83 433
Triinu Kapp, triinu.kapp@mariamontessori.ee, telefon +372 52 60 309
Ruth Maria Roosi-Ott, info@mariamontessori.ee, telefon +372 53 010 223

Tule külastama koolituskeskust! Asume aadressil Värvi 5, Tallinnas. Sissepääs Laki Ärikeskuse A-korpusest. Anna tulekust teada info@mariamontessori.ee või telefonil 50 83 433!