AMI 6-12 juhendajakoolitus alustab 23. septembril 2024!

Montessori pedagoogika arvestab lapse arenguvajadustega ning toetab tema loomulikku huvi õppimise ja maailma avastamise vastu. Montessori juhendaja oskab last tema arenguteel toetada ning aitab lapsel kasvada iseseisvaks, ennastjuhtivaks ja -usaldavaks inimeseks. Esmakordselt on võimalik õppida 6–12 vanuseastme juhendajakoolitusel Eestis.

AMI 6–12 juhendajakoolitus valmistab ette õpetajatööks I–II kooliastmes (6–12-aastaste lastega). Koolitus algab sissejuhatava mooduliga, mille jooksul omandatakse põhiline eelnevast – 3–6 vanuses laste õppeprogrammist ja -vahenditest. Selline ülevaade annab õpetajale oskused arvestada lapse arenguga enne kooli tulekut ning läheneda igale lapsele individuaalselt vastavalt tema oskustele ja teadmistele, mis on omandatud koolieelses eas. Sissejuhatava mooduli läbimine ei anna ettevalmistust töötada 3–6 vanuserühma lasteaias.

Ajakava 2024–2026

Koolitus toimub moodulitena 2 aasta jooksul, moodulite ajal toimub kontaktõpe (või vajadusel online-õpe) ning moodulite vahepeal saab sooritada praktikat, samuti tuleb sooritada iseseisvad kirjalikud tööd koolituse aja jooksul.

Koolituspäevad on mooduli ajal reeglina tööpäevadel (E–R) kell 9.00–18.00 vahemikus, samuti tuleb arvestada sellega, et praktikat saab sooritada ainult tööpäevadel.

Sissejuhatav 3–6 moodul (omandatakse osaliselt 3–6 vanuserühma õppekava) 23.09.2024–11.10.2024 (Foundation Course, seda ei pea läbima AMI 3–6 diplomi omanikud), koolitajad Elina Rautasalo ja Nathalie Justine

Moodul 1 18.11–06.12.2024 (3 nädalat)
Moodul 2 27.01–19.02.2025 (4 nädalat)
Moodul 3 04.05–13.05.2025 (2 nädalat)
Moodul 4 11.08–29.08.2025 (3 nädalat)
Moodul 5 11.10–28.10.2025 (3 nädalat)
Nädalavahetuse seminar kohapeal 22.–23.11.2025
Online-seminar 09.12.2025
Online-seminar 13.01.2026
Nädalavahetuse seminar kohapeal 17.–18.01.2026
Online-seminar 24.02.2026
Moodul 6 02.03–20.03.2026 (3 nädalat)
Online-seminar 12.05.2026
Moodul 7 25.05–19.06.2026 (5 nädalat)

Juhendajakoolitus koosneb teoorialoengutest ja praktilisest õppest. Lisaks loengutele ja ettevalmistatud keskkonnas vahendiesitluste harjutamisele tuleb läbida ka vaatlus- ja juhendamispraktika Montessori klassis. Õppevahendite esitlemine ja nendega töötamine moodustavad suure osa koolitusest, seetõttu toimub enamus koolitusest Eesti Montessori instituudis kohapeal.

Registreerimine koolitusele on avatud!

Palun lae alla ja tutvu kahe dokumendiga: 

1. INFO OSALEJALE – OSALEMISE TINGIMUSED JA AJAKAVA

2. AVALDUSE VORM      Lae alla: PDF       Lae alla: DOC

 

KOOLITAJAD

Cordula Arana – Šveitsi Montessori koolituskeskusest (Montessori CH)

Cordula Arana on AMI 6–12 vanuserühma juhendajate koolitaja. Tal on omandatud diplomid AMI juhendajakoolitustelt vanuseastmetes 0–3, 3–6 ja 6–12.  Mrs Arana on pikaajaline koolitaja Šveitsi koolituskeskuses ning tema käe all on õppinud paljud Šveitsi ja Saksamaa 6–12 juhendajatest, lisaks annab ta Bergamo koolituskeskuses õppijatele muusika moodulit. Ta on ka Zürichis asuva Montessori Kooli õppejuht ja juhendaja. 
Koolitajana on ta teinud viimase 10 aasta jooksul koostööd mitmete erinevate instituutide ja koolituskeskustega üle maailma nii koolituste läbiviijana kui ka eksamineerijana.

Bo Mynett – IMI (International Montessori Institute), Delft, Holland

Bo Mynett on läbinud AMI 6–12 juhendajakoolituse Itaalias Bergamos ning AMI 3–6 juhendajakoolituse USAs Bostonis. Bo on töötanud Montessori esimese kooliastme juhendajana San Mateos, Californias ja Casa Bilingual Montessori Koolis Hollandis. Kuigi ta väga naudib töötamist lastega, otsustas ta asuda väljaõppele, et koolitada tulevikus ise uusi juhendajaid – nii õppis ta Bergamos Baiba Krumins Grazzini käe all AMI 6–12 koolitajaks. 2022/23 õppeaastal pidas ta Hollandi esimese AMI 6–12 juhendajakoolituse ning praegu teeb ta sama Tansaanias, Mwanzas, kus tema käe all õpib 40 kohalikku uut Montessori juhendajat.

Bo Mynett oli 2024. aasta maikuus Tallinnas toimunud Montessori inspiratsioonikonverentsi üks välisesinejatest, kes paistis silma oma töökogemuse ja karismaga. Tema ettekannet Maria Montessori poolt kirjeldatud neljast arengujärgust ning I ja II arengujärgu lapse erinevustest saad järelvaadata siit.

Outi Leiste – Soome Montessori Instituut (Finnish Montessori Institute)

Outi Leiste on 2023. aastal omandanud AMI sertifikaadi 6–12 vanuserühma koolitajana. Tal on haridusmagistri kraad Helsingi Ülikoolist, AMI 6–12 koolituse on ta lõpetanud Bergamos, Itaalias. Lisaks on ta läbinud AMI 3–6 juhendajakoolituse Helsingis.
Outi on töötanud oma koolitajaks õppimise teekonna jooksul koolituse assistendina San Diegos, USAs ning Dublinis, Iirimaal. Ta on teinud koostööd AMI 6–12 baaskursuste (Orientation Course) läbiviimisel Prantsusmaa ja Eesti Montessori instituutidega.

Outi Leiste on juba 25 aastat töötanud Soomes Montessori Koolis  juhendajana – ta on töötanud klassidega, kus on koos 6–12 aastased lapsed, hetkel on tema klassis 9–12-aastased lapsed.

Koolituse maksumus

Maksumus: 5500 eurot (osalejale, kelle eesti keele oskus on koolituse lõpuks vähemalt C1 tasemel), 11 000 eurot (välisosalejale, eesti keele oskuseta osalejale).

Maksmine toimub moodulite kaupa 2 aasta jooksul. Täpsemalt tutvu graafikuga koolituse infomaterjalis.

Tänu Heateo Haridusfondi toetusele on koolitus eesti keelt kõnelevate osalejate jaoks soodsam.

Korraldaja: Eesti Montessori Instituut (Eesti Montessori Instituut MTÜ, reg nr 80570639)
Koostööpartner: Internationales Ausbildungszentrum Schweiz (Montessori CH)

Kontakt ja lisainfo: Jaanika Müürsepp, info@mariamontessori.ee, telefon +372 50 83 433

Koostööpartnerid koolituse korraldamisel:

Koolitus toimub Eesti Montessori Instituudis.

Instituudi aadress:
Värvi 5, Tallinn, Eesti.

Instituudis on täielikult ettevalmistatud keskkond – klassiruum, kus on olemas 6–12 vanuserühma õppevahendid, millega toimuvad esitlused ning igapäevaselt juhendatud harjutamine. Instituudis on võimalik ka moodulite vahepeal käia iseseisvalt õppevahenditega harjutamas.
Instituudis on lisaks olemas loenguruum ning kööginurk. Samas hoones asub ka einela, mis toitlustab kella 8–15 vahemikus ning kust on võimalik ka toitu kaasa osta.

Kontakt ja lisainfo: Jaanika Müürsepp, info@mariamontessori.ee, telefon +372 50 83 433